ที่สุดของหนัง...แห่งปี2008

posted on 31 Dec 2008 18:04 by initiala0099

นักแสดงแห่งปี 2008

1. Heath Ledger- The Dark knight

2.Belen Rueda- The Orphanage

3.Robert Downey JR.Iron Man+Tropic Thunder

4.Frances McDormand- Burn After Reading

5. Charlize Theron- In The valley of Elah+Hancock

6. Christina Ricci- Speed Racer+Penelope

7. Penelope Cruz- Elegy

8.  Isabella Leong-Isabella+ The Mummy3แม้เรื่องหลังจะเป็นงานทีไม่น่าให้อภัยเลยก็ตาม แต่ทำให้เธอกลายเป็น Cate Blanchett ในIndy 4 โดยปริยาย

9. .Jess Wiexler- TEETH

10.Daniel Craig- Quantum of Solace

11.Ryan Gosling- Lars and the Real girl

12. Javier Bardem - No Country for Old Men

13. Saoirse Ronan- Atonement+City of Ember

14. หุ่นน้อย Wall E

15.ดาบตำรวจ วีรศักดิ์ สุยะลา - Put The Gun down trilogy at Third Class Citizen
..............

ฉากแห่งปี 2008

1. ทุกฉากทีมี โจ๊กเกอร์ปรากฏ- The Dark Knight

2.สลับตัวเพื่อทีม นาเอกเป็นเทโจ ส่วน เทโจ(เรน)เป็น....พี่สาวเทโจ- Speed Racer

3.ร้องเพลง Falling Slowly ในร้าน- Once

4.คุณป้าหนังเงียบ ทรงผมLouis Brook- Otto or up with Dead people

5.อยู่ดีๆ ก็ กิมฤดีใน "เกมผีปากกา" หนังวายป่วงของดาบตำรวจ วีรศักดิ์ สุยะลา

6.พ่อ(Chapman To )วิ่งไล่จับลูก (Isabella Leong)ไปตามถนนกรุงมาเก๊า ยามดึก- Isabella

7.คนทรงเจ้า (Geraldine Chaplin) ตามหาลูกนางเอก + น็อกๆๆๆ + ความจริงในตอนท้าย- The orphanage

8.ล่องลอยด้วยถังดับเพลิง- Wall E

9. James McAvoy บุกโรงทอผ้า -Wanted

10. ดวลเดืดดระหว่าง ตำรวจม้า vs. ขิงแก่ทั้งหลาย- Hot Fuzz

11. กัด กระชาก และ เอ่อ..ในหนังขาวดำ - Otto or Up with Dead People
.................

หนังยอดเยี่ยม

1. ฺBurn After Reading

2.Once

3. Isabella

4. City of Ember (surprisingly great )

5.The Orphange

6.Iron Man

7. Hot Fuzz (ตอนแรกจะเลือก Tropic Thunder แต่เมื่อดูเรื่องก่อน จริงใจในการปล่อยมุขมากๆ)

8. Wall E

9. Teeth

10.Water Lilies

หนังกรี๊ดแตกกกก (ปีทีแล้ว Salo ได้ไป)- Cannibal Holocaust ควบ Teeth

The Most Desirable movie (ปีที่แล้ว รักแห่งสยาม ควบ Spider Lilies)- Wanted +Otto or Up with Dead People+ Teeth

หนังสุดผิดหวัง(ปีที่แล้ว Golden Compass)- ปืนใหญ่จอมสลัด

Guilty Pleasure of 2008- Australia
พระเอกหล่อล่ำสุดต่ำต้อย  นางเอกสวยลูกผู้ดี มาหลงรักกัน ผู้ร้ายก็เลวด้านเดียว ...คงได้กลิ่นตุ แต่เมื่อมาอยู่ในมือของบาซ เลอร์แมน บวกฝีมือการแสดง(ซึ่งแรกๆ อาจจะดูรำคาญ)
กับเสน่ห์ที่เปล่งประกาย ยิ่งไปกว่านั้นหนังเน้นวิวทิวทัศน์ที่งดงาม(จนอาจจะคือว่ายังกะหนังโปรโมทการท่องเที่ยว) หนังเลยน้ำเน่า....แต่มีระดับ ซึ่งถ้าฝีมือไม่ถึงนะ มีหวังโดนก้อนอิฐแน่ๆ
ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด(แต่ดูรายได้ ....ก็ส่อแววจริงๆ สงสารนิโคล คิดแมน)

 ลาก่อน ปีหนูไฟ หนูกาฬโรค กิ๊ววววววววว

edit @ 31 Dec 2008 18:10:32 by initial A

Comment

Comment:

Tweet

NHzqOm <a href="http://oepnoewfasxo.com/">oepnoewfasxo</a>, upsejsqczpzi, [link=http://kukutwvqgkts.com/]kukutwvqgkts[/link], http://hkpuhfhcikxg.com/

#68 By kBCmLIpleeHkJCA (103.7.57.18|194.44.92.245) on 2013-03-26 22:25

Mont blanc Boheme Pen uk
Oakley Dispatch sunglasses
Mont Blanc UK
Replica Oakley Fuel Cell Sunglasses
Mont blanc Rollerball Pen uk
Oakley Flak Jacket sunglasses
Mont Blanc Pens
Fake Oakley Gascan

#67 By mac cosmetics sale (59.60.122.149) on 2012-04-27 10:02

ty for web

#66 By شات صوتي (41.239.153.22) on 2011-12-30 21:04

ty

#65 By شات صوتي (41.239.153.22) on 2011-12-30 20:13

หนังแบบ "หอแต๋วแตก" หรือ ๐"บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม" หรือ "พยัคฆ์ร้ายส่ายหน้า" คงกลับมาเกลื่อนเมืองอีกครั้ง

#64 By شات مصرى (41.238.158.215) on 2011-12-26 18:56

หนังแบบ "หอแต๋วแตก" หรือ ๐"บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม" หรือ "พยัคฆ์ร้ายส่ายหน้า" คงกลับมาเกลื่อนเมืองอีกครั้ง

#63 By شات مصرى (41.238.158.215) on 2011-12-26 18:52

If you need to get an affirmation in a school, college or a university or require any help in any kind of job, so don’t get tensed. Get ideas about your creation by using term papers writing. I don’t think that there is anything crooked in using writing services.

#62 By custom research paper (193.105.210.41) on 2011-11-29 10:12

Sometimes university students are asked to write course papers. Some of them get embarrassed because of that. Nonetheless, there's no need to bother just about it! Everyone can easily buy essay papers and feel fulfilled.

#61 By write my essay (193.105.210.41) on 2011-11-27 10:56

If you want to buy real estate, you would have to get the loans. Moreover, my brother all the time uses a short term loan, which supposes to be the most reliable.

#60 By loans (91.212.226.143) on 2011-11-15 17:46

because at that time some things happened at home

#59 By juicy (123.165.104.221) on 2011-01-16 15:50

thank you !

#58 By lissAdministrator (113.4.30.3) on 2010-11-25 14:53

gqm05i <a href="http://rmtwzjvujexw.com/">rmtwzjvujexw</a>, [url=http://wbkjydxhvlxx.com/]wbkjydxhvlxx[/url], [link=http://asggvgkqgzkn.com/]asggvgkqgzkn[/link], http://yeurjnqlfllz.com/

#57 By AHDNEjshhmYZWAiyeU (94.102.49.89) on 2010-08-11 00:42

confused smile

#56 By เว็บไซต์ดูหนัง (112.142.199.41) on 2010-07-29 13:37

confused smile confused smile

#55 By ดูหนังออนไลน์ (112.142.199.41) on 2010-07-29 13:36

comment3, ñëóæá çíàêîìñòâà àðìÿíñêèå, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â êàëóãå, çíàêîìñòâà ñïàññê - äàëüíèé, çíàêîìñòâà æåíàòûõ çàìóæíèõ,

#54 By Mjlpusrp (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:16

comment5, èùó çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè áàéìàêà, òàìáîâ çíàêîìñòâà ñëàâà, ëåñáè ñàéò çíàêîìñòâà â áàðíàóëå,

#53 By Oihtclob (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:05

comment3, çíàêîìñòâà â ñïá ñ äåâóøêàìè, çíàêîìñòâà ìîãèëåâ ïîäîëüñêèé, ççíàêîìñòâà îíëàéí, çíàêîìñòâà êàìåíñê øàõòèíñêèé áåëàÿ êàëèòâà,

#52 By Kqtmhftg (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:53

comment5, çíàêîìñòâà ìàìáà îíëàéí, ðàìáëåð çíàêîìñòâà ìîè ñîîáùåíèÿ, ñåêñ çíàêîìñòâà ïîòåëåâîíó, çíàêîìñòâî íåâèííîìûññê,

#51 By Nbtpujwq (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:42

comment3, çíàêîìñòâà íîâàÿ óøèöà, èíòèìíûå âñòðå÷è ýììàíóýëü, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñåðòîëîâî,

#50 By Ycekxnld (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:30

comment2, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ñâåòîé, ã.äàíèëîâ.ñåêñ çíàêîìñòâà, áîãîðîäñê ñåêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî ãåðìàíèÿ ãîðîä íþðíáåðã,

#49 By Fctgicdr (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:19

comment6, çíàêîìñòâî â ïèòåðáóðãå, èíòèì çíàêîìñòâà â îìñêå, ñåêñ çíàêîìñòâà â åëüöå,

#48 By Enweenrx (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:08

comment2, çíàêîìñòâà ñòàâðîïîëüñêèé êðàé íîâîñòü, æåíùèíà èùåò èíòèìíûå âñòðå÷è, âåðõíÿÿ ãóòàðà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî ãîðîä òóëóí,

#47 By Wyxpgzlj (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:45

comment3, çíàêîìñòâà óàëüíûõ ìåíüøåñòâ, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ÿïîíñêèì, çíàêîìñòâà õõõíà óêðàèíå, áîãàòûé õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ,

#46 By Xtklmxgb (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:33

comment3, çíàêîìñòâî ñ äàíèýëü ðåäêëèôô, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ã7êàçàõñòàí, çíàêîìñòâî è äðóæáà,

#45 By Rossopzu (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:22

comment1, çíàêîìñòâà äåâóøêè ìàëîÿðîñëàâåö, ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ ñåêñà â ïåðìè, çíàêîìñòâà äëÿ èçó÷åíèÿ àíãëèéñêîãî,

#44 By Tbschnvu (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:11

comment6, çíàêîìñòâà îò àìóðà, áåëãîðîä çíàêîìñòâà êîíòàêò, àçåðè çíàêîìñòâà,

#43 By Afvjqjik (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:59

comment3, çíàêîìñòâà ïî ðåñïóáëèêå äàãåñòàí, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà â êàçàíè, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ïðîêîïüåâñêå, çíàêîìñòâà óéãóðîâ,

#42 By Bqkikfim (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:48

comment3, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè àíãëèè, òóëà ïîçíàêîìèòüñÿ, çíàêîìñòâà â òþìåíè íà ÿíäåêñå, ñåêñ çíàêîìñòâà ãóáêèíå,

#41 By Ztozzfyl (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:36

comment3, ìèíñêîå çíàêîìñòâî, ñåêñ çíàêîìñòâà èðêóòñêå, ñàéò çíàêîìñòâà äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè,

#40 By Srmszabs (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:25

comment5, âèðòóàëüíûå ñåêñ çíàêîìñòâà äî ìîëîäûå â ìîñêâå, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà ñ äåâóøêîé, çíàêîìñòâà â ïèòå, ñàéòû èæåâñê çíàêîìñòâà,

#39 By Jbefgozh (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:15

comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà ìåäíîãîðñê, çíàêîìñòâà õèòðàÿ ñóðãóò, çíàêîìñòâà ïî ñòàðîìó îñêîëó, çíàêîìñòâàêèåâ,

#38 By Xmyczsvd (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:02

comment3, çíàêîìñòâà ëþáûì âîçðàñòîì, íîðìàëüíûé ñåêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ìîñê îáë, ãäå ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ êðàñèâîé äåâóøêîé,

#37 By Mxgribvk (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:40

comment2, çíàêîìñòâà â îëîíöå, çíàêîìñòâà äåãóíèíî, çíàêîìñòâà ñ ðåëèãòîçíèìè åâðåÿìè,

#36 By Iabaqzhs (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:29

comment2, èíòèì óñëóãè â êàëóãå, çíàêîìñòâà êîìó çà 55 ëåò, äåâóøêè äëÿ èíòèìà,

#35 By Nqxzakqn (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:17

comment3, èíòèìíûå óñëóãè â ñàìàðå, ëåäè óäà÷à çíàêîìñòâà, îäíîîêëàññíèêè çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî ñ îëèãàðõîì,

#34 By Rdifrtad (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:05

comment5, ïîëíûå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà èâàíîâî èâàíîâ, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé ÷åëÿáèíñê,

#33 By Bcogfimm (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:54

comment5, çàêðûòûå çíàêîìñòâà äëÿ âñåõ, çíàêîìñòâà çàðóáåæ, çíàêîìñòâà òþìåíü ëàâ, èíòèì íå äîðîãî íîâîñèáèðñê,

#32 By Vheburwb (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:31

comment3, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ñèìïîòè÷íûì àìåðèêàíöåì, ìàìáà-çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â áàéìàê,

#31 By Npupifjn (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:20

comment4, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðîé æ ïîä÷èíåíèþ, áè ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå òóëà,

#30 By Myuaucfz (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:58

comment5, èíòèì óñëóãè ìóðìàíñê, çíàêîìñòâî â ÷åáîêñàðàõ è ÷óâàøèè, çíàêîìñòâà æåíùèíû äåâóøêè,

#29 By Rigwarxf (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:46

comment1, çíàêîìñòâà ã òóàïñå, çíàêîìñòâî ñ èíîñòðàíêàìè, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì èç ìîñêâû,

#28 By Ljvoctsr (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:24

comment3, çíàêîìñòâà â ñåðïóõîâå, ñåêñ çíàêîìñòâà â àëìàòû, ëþáîâü çíàêîìñòâà êðàñíîäàð 25 äåâóøêà, çíàêîìñòâî ñàìàðà äåâóøêè,

#27 By Otmztlvv (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:12

comment2, àçåðáàéäæàí çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà â áåëàðóñè áðà÷íûå àãåíñòòâà, çíàêîìñòâà êàòàëîã òîìñê, áàðíàóëüñêèå ñåêñ çíàêîìñòâà,

#26 By Xqqklgpg (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:01

comment1, ñîëèãîðñê çíàêîìñòâà ñåêñ, çíàêîìñòâà ñâèíã îðåíáóðã, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì êàçàõîì, çíàêîìñòâà óðþïèíñê âîëãîãðàäñêàÿ îáë,

#25 By Crchanee (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:38

comment3, èíòèìçíàêîìñòâà ñåâàñòîïîëü, áîãàòûå æåíùèíû æåëàþùèå ïîçíàêîìèòüñÿ, çíàêîìñòâà áåç êîìïëåêñîâ,

#24 By Czsgrpbk (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:16

comment1, êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà áåëãîðîä, çíàêîìñòâà áåëàðóñè ñåêñ íîâîñòü,

#23 By Irdbsofy (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:54

comment6, çíàêîìñòâà íà ñàéòå ðîñòîâíàäîíó, cåêñ çíàêîìñòâà â åéñêå, çíàêîìñòâî ãîðîä àðçàìàñ, çíàêîìñòâà ñ ïûøíûìè,

#22 By Nsyimjsa (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:42

comment2, çíàêîìñòâà â ÷åëÿáèíñêå íà ìåéë.ðó, ñâèíãåðû çíàêîìñòâà êàçàõñòàí, ñâèíã çíàêîìñòâà èçðàèëü,

#21 By Yrendzig (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:19

comment6, çíàêîìñòâà âáåëàðóñè, çíàêîìñòâà â êèðîâå, ñåêñ çíàêîìñòâà óÿð,

#20 By Ukkygkzh (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:57

comment1, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ â ñòàìáóëå, çíàêîìñòâà çðåëûé âîçðàñò, mambo ru óôà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â îäíîêëàñíèêàõ,

#19 By Qfuearvj (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:34